Capital Monday Header

6x Mijn grootste voorbeelden op dit moment!

Nederlandse vlag In deze blog laat ik jullie weten wie mijn ultieme voorbeelden zijn op het gebied van lifestyle, creativiteit, muziek en mindset. Hiernaast gebruik ik deze uitlaatklep gelijk als een mooie oefening om erachter te komen wat nu precies mijn sterke eigenschappen zijn en hoe ik deze kan gaan inzetten binnen mijn onderneming. Het is de bedoeling dat ik per voorbeeld ga vertellen waarom en welke eigenschappen ik geweldig vind. Het schijnt namelijk zo te zijn, dat je zelf vaak de eigenschappen hebt die jij als eerste bij een ander opmerkt. Je herkent als het ware, welke eigenschappen je zelf ook hebt. Klinkt best diep of misschien een beetje gek, maar ik voel hem wel. Daarom ga ik deze opdracht doen. Thanks to Deisy van Deisy Amelsbeek voor deze prachtige oefening. Wellicht ook iets voor jou om uit te proberen?

engelse vlag In this blog I will let you know who my ultimate examples are in the field of lifestyle, creativity, music and mindset. In addition, I use this outlet as a nice exercise to find out what exactly my strong features are and how I can use them within my company. The idea is that I will tell you why and which characteristics I think are great. In fact, it seems that you often discover your positive features within someone else first, before you encounter them within yourself. You recognize, as it were, what you already have inside you. Sounds pretty deep or maybe a bit crazy, but I do feel this could be true. That is why I am going to do this assignment. Thanks to Deisy from Deisy Amelsbeek for this wonderful exercise. Perhaps it’s something for you to try out?

Capital Monday Header

Lady Gaga

Nederlandse vlag Zij is al bijna 10 jaar één van mijn grootste voorbeelden. Sommige vinden haar te uitgesproken of provocerend, maar dat vind ik juist zo cool aan haar. Lady Gaga doet wat ze zelf graag wilt en heeft een hele grote zeggenschap in de projecten die ze opzet en waar ze zich voor inzet. Echt prachtig om te zien hoe ze naast haar zang carrière, zoveel doet voor de mensheid en awareness wilt creëren. Zij heeft de Born This Way Foundation in het leven geroepen om jongeren te ondersteunen in hun strijd en ze te inspireren om moedig te zijn en dat ze zich niet hoeven te schamen voor wie ze zijn.

De prachtige eigenschappen van Lady Gaga:
♥ Ze geeft om mensen en de wereld
♥ Ze wil de wereld een stuk vredelievender maken
♥ Ze is moedig
♥ Heeft maling aan wat andere denken
♥ Vol met humor
♥ Getalenteerd spreekster
♥ Ze is ontzettend creatief

engelse vlag She has been one of my biggest examples for almost 10 years now. Some find her to be outspoken or provocative, but I think that is why I find her so cool. Lady Gaga does what she wants and has a great say in the projects she sets up and other project she is committed to. Really wonderful to see how she, in addition to her singing career, does so much for mankind and create awareness. She has created the Born This Way Foundation to support young people in their struggles and to inspire them to be courageous and that they do not have to be ashamed of who they are.

The beautiful features of Lady Gaga:
♥ She cares about people and the world
♥ She wants to make the world a lot more peaceful
♥ She is courageous
♥ She doesn’t care what others think
♥ Full of humor
♥ Talented speaker
♥ She is incredibly creative

Lady Gaga - Capital MondayPhoto ©: Lady Gaga

Gabrielle Bernstein

Nederlandse vlag Ruim een half jaar geleden heb ik Gabby en haar werk pas ontdekt en WAUW wat een inspirerende vrouw is dit zeg. Zij is een bestseller auteur, internationaal spreker en spirit junkie. Zij is een spiritual teacher en coacht ze mannen en vrouwen om consistent te zijn op hun spirituele pad. Ze was te zien op Oprah’s SuperSoul Sunday als een ‘thought leader van de volgende generatie’ en The New York Times noemde haar ‘een nieuw rolmodel’. Ze verschijnt regelmatig als een expert op The Dr. Oz Show en ze co-hosted the Guinness World ‘de grootste geleide meditatie’ op met Deepak Chopra. Hoe tof is dit allemaal! Doormiddel van mijn eigen interesse in de ‘Wet van aantrekking/Law of attraction’ ben ik bij haar terecht gekomen. Zij refereert zeer vaak naar het boek ‘The Course In Miracle’ waar deze wetten dieper worden beschreven en waarmee je wordt klaargestoomd om zelf een teacher te worden.

De prachtige eigenschappen van Gabrielle Bernstein:
♥ Ze weet mensen te raken en een verandering teweeg te brengen
♥ Ze is moedig
♥ Ze is een echte zakenvrouw
♥ Ze straalt alleen maar liefde uit
♥ Ze geeft om mensen en de wereld
♥ Ze wil de wereld een stuk vredelievender maken
♥ Ze heeft humor
♥ Geweldige spreker

engelse vlag More than half a year ago I discovered Gabby and her work and WOW what an inspiring woman. She is a bestselling author, international speaker and spirit junkie. She is a spiritual teacher and she coaches men and women to be consistent on their spiritual path. She was seen on Oprah’s SuperSoul Sunday as a ‘next generation’s thought leader’ and The New York Times called her ‘a new role model’. She regularly appears as an expert on The Dr. Oz Show and she co-hosted the Guinness World ‘the greatest guided meditation’ with Deepak Chopra. How cool is that! Through my own interest in the ‘Law of attraction’ I found her. She very often refers to the book ‘The Course In Miracle’ where these laws are described in more detail and with which you are being prepared to become a teacher yourself.

The wonderful qualities of Gabrielle Bernstein:
♥ She knows how to touch people and bring change into their lives
♥ She is courageous
♥ She is a real business woman
♥ She only radiates love
♥ She cares about people and the world
♥ She wants to make the world a lot more peaceful
♥ She has humor
♥ Great speaker

Gabby Bernstein - Capital MondayPhoto ©: Gabrielle Bernstein – Ivan Bravo Herrera

Blonde Tigers

Nederlandse vlag Wat zal ik eens zeggen over deze dames? Ze zijn geweldig en vol met humor! Ik lig alleen maar in een deuk als ik hun vlogs aan het bekijken ben. Zij zijn voor mij echt een moment van pure ontspanning, hier ga ik echt even voor zitten. De Blonde Tigers bestaan uit de twee zussen Elise en Vita Boers, ze draaien al heel wat jaartjes mee in de influencer business en maken te gekke video’s. Hiernaast hebben ze ook de tofste samenwerkingen met merken zoals Maybeline. De dames houden wel van een beetje luxe, reizen, kleding en heerlijk dineren. Dit past precies in mijn straatje, hierdoor heb ik zoveel bewondering voor deze dames en alles wat ze doen. Life goals!

De prachtige eigenschappen van de Blonde Tigers:
♥ Ze zijn hilarisch
♥ Ze zijn ontzettend creatief
♥ Hebben schijt aan werkelijk alles
♥ Ze doen wat ze zelf leuk vinden
♥ Ze zijn lekker pittig
♥ Ze zijn avontuurlijk

engelse vlag What will I say about these ladies? They are great and full of humor! I am always laughing my ass off when I am watching their vlogs. For me, they are really a moment of pure relaxation, I am really taking my time to go sit down for this. The Blonde Tigers consist of the two sisters Elise and Vita Boers, they have been around for many years in the influencer business and make awesome videos. In addition, they also have the best collaborations with brands such as Maybeline. The ladies love a bit of luxury, traveling, clothing and fine dining. This fits exactly, because of this I have so much admiration for these ladies and everything they do. Life goals!

The beautiful features of the Blonde Tigers:
♥ They are hilarious
♥ They are incredibly creative
♥ They don’t feel sorry about anything
♥ They do what they like
♥ They are cool and sassy
♥ They are adventurous

Blonde Tigers - Capital MondayBlonde Tigers - Capital MondayPhoto ©: Blonde Tigers

Sophie Dittmar

Nederlandse vlag Wat een geluk dat ik haar heb ontdekt zeg. Dankzij Sophie ben ik in aanraking gekomen met de Law of Attraction en dit heeft mij zoveel rustiger en helderder gemaakt. Met haar inzichten, cursussen en oefeningen leer jij je zelf echt goed kennen. Ook de mindere punten. Dit zie ik niet als iets negatiefs, zo kan je juist aan deze punten gaan werken en je gedachte gaan trainen. Door Sophie heb ik ook Gabrielle Bernstein en Abraham Hicks ontdekt. Zij heeft echt een gave om mensen in beweging te krijgen en te boeien met haar verhaal en BIG WHY ( zoals ze het zelf graag noemt).

De prachtige eigenschappen van Sophie:
♥ Ze is heel duidelijk in haar verhaal
♥ Ze heeft de gave om te inspireren
♥ Ze heeft ontzettend veel moed
♥ Ze is vernieuwend
♥ Ze is lekker gek
♥ Haar positieve energie werkt aanstekelijk

engelse vlag It is so amazing that I have discovered her. Thanks to Sophie I came in contact with the Law of Attraction and this has made me so much calmer and clearer. With her insights, courses and exercises you get to know yourself very well. That mean also the lesser points. I do not see this as something negative, I see it as a upportunity so you can start working on these points and start training your thoughts. Through Sophie I also discovered Gabrielle Bernstein and Abraham Hicks. She really has a gift to get people moving and fascinated with her story and BIG WHY (as she likes to call it herself).

The beautiful features of Sophie:
♥ She is very clear in her story
♥ She has the gift to inspire
♥ She has a lot of courage
♥ She is innovative
♥ She is so funny
♥ Her positive energy is contagious

So v's Choice - Capital MondayPhoto ©: So v’s Choice

Marie Forleo

Nederlandse vlag Marie Forleo ben ik sinds een half jaar pas gaan volgens, dit kwam omdat ik een webinar van haar en Gabrielle Bernstein voorbij zag komen. Haar uitstraling vond ik zo fijn, dat ik maar gelijk ben gaan uitzoeken wie zij dan precies was. Marie heeft een digitaal imperium opgebouwd door sociale bewustzijn te creëren en zich te focussen op wat de mens nu echt gelukkig maakt. Hiernaast heeft ze een geweldig lesprogramma op poten gezet voor ondernemers om nog meer uit hun business te halen dan ze nu al doen. B-School genaamd. Volgens jaar stap ik ook in en ga ik ook aan de slag met alles uit mijn bedrijf te halen wat er allemaal in zit.

De prachtige eigenschappen van Marie Forleo:
♥ Zij doet waar ze zelf blij van wordt
♥ Ze is een echte zakelijke bossbabe
♥ Ze is ontzettend meegaand
♥ Ze is ontzettend nieuwsgierig
♥ Ze is ontzettend creatief
♥ Ze laat andere mensen zich welkom voelen

engelse vlag Marie Forleo, I have been following her and her work for half a year, according to, this was because I saw a webinar of hers and Gabrielle Bernstein. I liked her vibe so much, that I decided to find out exactly who she was. Marie has built a digital empire by creating social awareness and focusing on what really makes people happy. In addition, she has set up a great teaching program for entrepreneurs to get even more profit out of their business than they already do. Called B-School. Next year I also want to take the step in and bring mij company to the next level.

The beautiful features of Marie Forleo:
♥ She does what makes her happy
♥ She is a real business bossbabe
♥ She is incredibly accommodating
♥ She is very curious
♥ She is incredibly creative
♥ She makes other people feel welcome

Marie Forleo - Capital MondayPhoto ©: Marie Forleo

Anna Nooshin

Nederlandse vlag Wat een prachtvrouw is zij toch! Alles wat ze bedenkt wordt werkelijkheid lijkt het wel. Dit vind ik echt bewonderenswaardig. Graag zou ik een met haar een interview doen over hoe ze dit allemaal heeft bereikt. Ik volg haar via haar Youtube kanaal, al haar video’s laten mij stralen en het enige wat ik dan kan denken is ‘dit is zo gaaf’. Het coole aan haar vind ik vooral dat ze zo open en eerlijk is over wat ze wel en wat ze vooral niet wilt en dat ze ondertussen altijd haar doel in de gaten blijft houden. Hier kunnen we denk ik veel van leren, ze is echt een van mijn grootste voorbeelden. Hoevaak zeg je nog ja tegen dingen die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt? Precies, nog te vaak.

De prachtige eigenschappen van Anna Nooshin:
♥ Ze stelt prioriteiten
♥ Ze is open en eerlijk
♥ Ze is zeer gedreven in alles wat ze aanpakt
♥ Ze weet heel erg te boeien
♥ Ze is ontzettend creatief
♥ Ze heeft een rust over zich, die ze overbrengt

engelse vlag What a beautiful woman she is! Everything that comes to her mind becomes reality. I find this really admirable. I would like to do an interview with her one day about how she has achieved all this. I follow her Youtube channel, all her videos let me shine and the only thing I can think is ‘this is so cool’. The coolest thing about her is that she is so open and honest about what she wants and what she does not want and in the mean while that she always keeps her eyes on her goal. I think we can learn a lot from her. How often do you say yes to things that you do not really like at all Exactly, way too often.

The beautiful features of Anna Nooshin:
♥ She sets priorities
♥ She is open and honest
♥ She is very driven in everything she does
♥ She is very fascinating
♥ She is incredibly creative
♥ She has a calmth about herself, which she transfers upon others

Anna Nooshin voor Mac Cosmetics - Capital MondayPhoto ©: Anna Nooshin voor MacCosmetics

Nederlandse vlag Wat ik uit deze oefening opmaak en nu dat ik goed ga zitten nadenken… Geven al deze personen precies weer, wie ik van binnen ben. Mijn eigenschappen komen inderdaad overeen  met de bovenstaande dames. Weet je wat ook nog een goede grap is… Ik heb alleen maar vrouwen uitgekozen. Vrouwen horen elkaar ook te inspireren en elkaar naar de next level te trekken toch? There is no shame there!

Mijn prachtige eigenschappen zijn:
♥ Ik geef om mensen en de wereld
♥ Ik wil de wereld een stuk vredelievender maken
♥ Ik ben ontzettend moedig
♥ Vol met humor
♥ Ik ben ontzettend creatief
♥ Ik doe wat zelf leuk vind
♥ Ik hou van avonturen aan gaan
♥ Ik heb de gave om te inspireren
♥ Ik ben ontzettend meegaand
♥ Ik ben ontzettend nieuwsgierig
♥ Ik ben een bossbabe
♥ Ik stel prioriteiten
♥ Ik ben zeer gedreven in alles wat ik aanpakt
♥ Ik heb een rust over me, die ik overbrengt

Ik hoor jullie denken… Alles leuk en aardig deze oefening, maar wat ga je hier nu mee doen dan? Ik laat eerst mijn bevindingen even op me inwerken en vervolgens ga ik bedenken hoe ik deze features nog beter naar voren kan laten komen in mijn bedrijf.

engelse vlag What I take out of this exercise and now that I am thinking carefully … All off these people are exactly who I am inside. My characteristics indeed correspond to the above ladies. Do you know what is also find very funny… I have only chosen women. Women should also inspire eachother and push eachother to the next level right? There is no shame there!

My wonderful features are:
♥ I care about people and the world
♥ I want to make the world a lot more peaceful
♥ I am very brave
♥ Full of humor
♥ I am incredibly creative
♥ I do what I like
♥ I love adventures
♥ I have the gift to inspire
♥ I am incredibly accommodating
♥ I am very curious
♥ I am a boss babe
♥ I set priorities
♥ I am very passionate about everything I do
♥ I have a calmth over me, which I transfer to other people

I hear you think … This is a nice exercise indeed, but what are you going to do with this now? I first let it sink and then I think about how I can bring these features even clearer into my company.

WIE ZIJN JOUW GROOTSTE VOORBEELDEN? 

Lots Of Love,
Chantal

 

Comments

 1. nicole orriens

  Wauw, dat zijn flink wat rolmodellen zeg. Heerlijk dat je zoveel inspiratie kunt vinden bij deze dames!

 2. Lodi

  Wauw wat een prachtig lijstje en wat een power vrouwen allemaal. En trouwens ook prachtige eigenschappen die je zelf hebt. Wie mijn grote voorbeeld is, ik zou het echt nieuwsten.Daar moet ik echt even verder over na denken.

 3. charlotte swart

  Wat een fantastische lijst vol inspirerende vrouwen

 4. MC Kleuver

  Het enige wat ik kan zeggen is dat je grote voorbeelden hebt. Jij bent voor mij een groot voorbeeld hoor!

 5. Marjolein Goedhardt

  Leuk om te lezen ,een aantal meiden ken ik niet dus weer wat bijgeleerd. Leuk en inspirerend om te lezen

 6. Jamey

  Wat een mooie lijst. Ik moet zeggen dat ik alleen Anna herken. Maar ga de anderen ook eens opzoeken.

 7. Mariëlle

  Inspirerende lijst met mensen. En vaak kijken we ook naar haalbare doelen voor ons zelf. Mooi en goed dat jij jezelf laat inspireren door anderen. Zo weet je zeker het beste uit jezelf te halen en stop je nooit met groeien 😉

 8. Kevin - JustKVN

  Jaaa love the blonde tigers en anna natuurlijk. Good luck girlfriend jij komt ook zeker daar

 9. Merel

  Inspirerende post! Hele mooi oefening ook en ben het helemaal met je eens dat vrouwen elkaar verder moeten helpen in plaats van tegenwerken. Ken zelf eigenlijk alleen Lady Gaga en Anna Noeshin, maar ga helemaal met je mee dat zij echt geweldige vrouwen zijn.

 10. Girls-Things

  Wat een goede oefening! En je hebt echt prachtige voorbeelden. Anna Nooshin is ook één van mijn voorbeelden. Heel erg mooi om dit te lezen.

 11. Stefaan De Winter

  leuk dat je voorbeelden hebt die je inspireren! Powervrouwen denk ik dan 🙂

 12. An

  Een van mjn voorbeelden is Robyn Davidson, die in de jaren 70 de Australische woestijn doorkruiste met een aantal dromedarissen en een hond. Een voorbeeld van doorzetting. Mooi verfilmd in de fim Tracks.

 13. Juliette - Strongbody.nl

  Wat een fantastische lijst! De meesten kende ik al en bewonder ik al jaren en echt super dat er ook een paar bij zaten die ik nog niet kende. Die ga ik zeker opzoeken! Bedankt voor de tips!
  http://strongbody.nl/hou-geluk-simpel/

 14. Reshma

  Allemaal powervrouwen! Anna is ook hier mijn favoriet.

 15. Jenny - IkReis

  Wat een gevarieerde lijst! Leuk dat je (bewust) zoveel inspiratie bij hen vandaan haalt, en ze daarvoor in het zonnetje zet.

 16. Fleur

  Leuk om te lezen. Op Anna Nooshin na kende ik deze dames niet. Ik ga ze eens volgen

 17. Felice Veenman

  wat een mooie rolmodellen heb je gekozen ! Ik moets denken aan het gezegde : zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg wie u bent..kennelijk gaat dat ook op voor rolmodellen Wat leuk!

 18. Sherry

  Leuke blog. Ik moet zeggen dat ik ze allemaal niet echt ken. Alleen Anna Nooshin heb ik wel eens op een event gezien. Lady Gaga heb ik wel wat liedjes van geluisterd. Sommige zijn erg leuk. Goed om te lezen dat ze je voorbeelden zijn.

 19. Sherry

  Leuke blog. Ik moet zeggen dat ik ze allemaal niet echt ken. Alleen Anna Nooshin heb ik wel eens op een event gezien. Lady Gaga heb ik wel wat liedjes van geluisterd. Sommige zijn erg leuk. Goed om te lezen dat ze je voorbeelden zijn.

 20. Sherry

  Ik moet zeggen dat ik ze allemaal niet echt ken. Alleen Anna Nooshin heb ik wel eens op een event gezien. Lady Gaga heb ik wel wat liedjes van geluisterd. Sommige zijn erg leuk. Goed om te lezen dat ze je voorbeelden zijn.

 21. Wannderful

  Fijn om jezelf te empoweren door te reflecteren over wie jou grote voorbeelden zijn en waarom ze dat zijn. Succes!

 22. Neeltje | Thoughts in Style

  Ik kende ze niet allemaal, maar wat leuk om dit lijstje te zien! De Blonde Tigers zijn inderdaad echt zo grappig 🙂

 23. Dhini

  Ik ken aantal Lady Gaga en Anna Noushin. Leuk om te zien en mooie dames allemaal en leuk dat ze je als voorbeelden zijn

  http://dhini.nl

Spread some love!