Capital Monday

How safe do you feel in your home? | IP Camera

How safe do we feel in the world today? This is a frequently asked question that I hear in my area. With all the news in the media and especially the attacks that took place in the last few years, I can relate to that question. Not only far away, but also closer to home there are more and more nasty things happening such as burglaries, robberies and fires. I can imagine that people want to feel a little bit safer in their own homes. Especially for these people, Somfy’s IP cameras are a great way to provide that!

Hoe veilig voelen we ons op dit moment in de wereld? Dit is een veel gestelde vraag die ik in mijn omgeving hoor. Met al het leed op het nieuws en dan vooral de aanslagen die hebben plaats gevonden in de laatste jaren, kan ik me die vraag ook goed voorstellen. Niet alleen ver weg is er veel leed, maar ook dichter bij huis gebeuren er steeds meer nare dingen zoals inbraken, overvallen en autobranden. Ik kan me hierdoor goed voorstellen dat sommige mensen zich toch een tikkeltje veiliger willen voelen in hun eigen huis. Speciaal voor deze mensen komt de IP camera’s van Somfy als geroepen!I have to say that I do not intend to scare people or to unnecessarily scare them more than they already are. Because when I’m quite honest, despite all the misery in the world, I am very positive in life and I try to get everything out of it and the world, what it has to offer. I refuse to be afraid or stay at home when the adventure is just passing by! Life is really too beautiful to be in fear.

Ik moet hier wel bij zeggen, dat het niet mijn bedoeling is om mensen bang te maken of onnodig banger te maken dan dat ze al zijn. Want heel eerlijk, sta ik ondanks alle ellende in de wereld heel positief in het leven en probeer ik juist alles uit het leven en de wereld te halen wat het maar de bieden heeft. Ik vertik het om bang thuis te blijven zitten en het avontuur te laten schieten! Het leven is echt veel te mooi om je te verkeren in angst.

IP Camera - Capital Monday

What’s a IP Camera?

First of all, I will explain what an IP Camera exactly is. These HD cameras registrate everyting that is happening in your home while you’re gone and warn you through an app on your phone when there’s something going on. You also have various types and sizes of these types of cameras, most of which are even equipped with an alarm system and you can also watch live into you house. Also, these cameras feature a privacy shutter that closes when you get home. This ensures that your privacy is guaranteed at all times. I think that last part is very nice, because you hear so many strange things about hacked cameras nowadays.

Wat is een IP Camera?

Als allereerste ga ik je uitleggen wat een IP Camera nu echt is. Deze HD camera’s nemen alles op wat er in je huis gebeurt en waarschuwen je via een app op je telefoon als er onraad is. Je hebt van dit soort camera’s ook diverse soorten en maten, de meeste zijn zelfs uitgerust met een alarmsysteem  en kan je ook live meekijken in huis. Ook zijn deze camera’s voorzien van een privacy shutter die dichtgaat zodra je thuis komt. Hierdoor blijft jouw privacy ten aller tijden gewaarborgd. Dit laatste vind ik wel heel erg prettig, aangezien je zoveel rare dingen hoort over gehackte camera’s. IP Camera - Capital Monday
IP Camera - Capital Monday
IP Camera - Capital Monday

I would like to have a look at home when the cat is home alone. What will he do during the day?

Het lijkt mij vooral leuk om een keertje mee te kijken in huis als de kat alleen thuis is. Wat zal hij gedurende de dag uitvreten?

What can you do on a daily basis?

 1. Many people still take a dog for some safety. They are not just great pets, but they also hear directly if someone tries to force a door/window.
 2. Lamps are also a good tip. Make it look like somebody is home. The motion detector lamp in one of the best solution, they turn on when people get too close to the house. This will trigger a scare response.
 3. Make sure a car is parked in front of the house. This also makes it look like that someone is home.
 4. Keep your phone nearby, this is one of the most powerful instruments. You can call emergency services immediately.
 5. Create a neighborhood whatsapp group. If a crazy situation occurs, you can inform each other. Not when there’s a dog taking a dump in your front yard!
 6. Hang up a security camera, as explained above.
 7. Lock your doors and windows when you are leaving the house. It seems so obvious, but it will surprise you how many people still don’t.
 8. Request a political brand of safe living. As a result, you not only know that your safety measures are good, but you also get a discount on your insurance.

Waar kun je zelf dagelijks al op letten?

 1. Veel mensen pleiten nog steeds voor het nemen van een hond. Het zijn niet alleen gezelschapsdieren maar ze horen ook direct als er iemand een deur/raam probeert te forceren.
 2. Lampen zijn ook een goede tip. Laat het lijken of er iemand thuis is. Het beste helpt een lamp met bewegingsdetector, deze springt aan als er mensen te dicht bij de woning komen. Dit zal een schrikreactie oproepen.
 3. Zorg dat er een auto voor de deur geparkeerd staat. Hierdoor wordt ook sneller gedacht dat je thuis bent.
 4. Hou je telefoon in de buurt, dit is een van de machtigste instrumenten. Je kunt direct de hulpdiensten bellen.
 5. Maak een buurt-whatsapp groep aan. Als er zich een gekke situatie voordoet, dan kun je elkaar op de hoogte stellen. Niet als er weer eens een hond in je voortuin heeft zitten kakken!
 6. Hang een beveiligingscamera op, zoals hierboven al verder uitgelegd is.
 7. Draai als je weggaat zowel je deuren als ramen op slot. Het lijkt zo voor de hand liggend, maar het zal je verbazen hoeveel mensen dit nog steeds niet doen.
 8. Vraag een Politiekeurmerk Veilig Wonen aan. Hierdoor weet je niet alleen dat het wel goed zit met je veiligheidsmaatregelen, maar krijg je ook nog eens korting op je verzekering.

IP Camera - Capital Monday

Photo of the burglars: www.shutterstock.com

WHAT DO YOU THINK ABOUT A CAMERA IN THE HOUSE?
WAT VINDEN JULLIE VAN EEN CAMERA IN HUIS?

Love,
Chantal

*Dit artikel bevat een samenwerking.*
*This article contains a collaboration. *

Follow me on InstagramFacebookTwitterBloglovin and Pinterest to keep up with my personal life.

Rhymes – Beth Hart & Joe Bonamassa
You can also follow the Capital Monday playlist on Spotify.

16 Responses

 1. Een camera zou ik toch niet zo snel doen. Ik roep weleens heel naïef: “Hier valt niets te halen” en dat is bij mijn weten ook zo. We hebben niet heel veel gadgets en speciale apparatuur. Maar toch. Punt 7 is een hele goede. Voorheen ging ik rustig mijn dochtertje van school ophalen zonder de deur op slot te draaien. Maar er zijn ook hier in deze rustige wijk veel inbraken geweest. Dus het is iets wat ik zeker doe.
  Rory onlangs geplaatst…Waarom verhuizen een echte stressfactor kan zijnMy Profile

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Follow Me

Newsletter sign-up!

Chantal van Malssen

Profiel - Capital Monday

Hi everyone, welcome to my blog! Thank you for stopping by. I'm Chantal, a dutch lifestyle blogger.

Every week there will be one new article online about lifestyle, reviews, fashion, hotspots and travel.

Instagram

Instagram did not return a 200.

- Ad -

Archive

Member of

%d bloggers liken dit: